Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Projekt - Wifi pre Teba

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071Y133
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Liešno, č.21, 038 22 Liešno
Miesto realizácie: Obec Liešno
Výška nenávratného finančného príspevku: 8 550 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 6 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Bod 1 Obecný úrad-Externý AP (48.88891, 18.76545)
Bod 2 Stĺp 1-Externý AP (48.88864, 18.76358)
Bod 3 Stĺp 2-Externý AP (48.88857, 18.76476)
Bod 4 Stĺp 3-Externý AP (48.88779, 18.76528)
Bod 5 Stĺp 4-Externý AP (48.88968, 18.7647)
Bod 6 Stĺp 5-Externý AP (48.8898, 18.76674)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 23.03.2020.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk